Axle Oil GL-5 75W-90
重型車輛 乘用車
合成基礎油 API GL-5 傳動液

T 55 80W90
重型部件(後橋、終傳動或差速器)
API GL-5 齒輪油

T 55 85W-140
重型部件(後橋、終傳動或差速器)
API GL-5 齒輪油

Axle Oil M 80W-90
重型部件(後橋、終傳動或差速器)
API GL-5 齒輪油 MERCEDES-BENZ 和 ZF

Axle Oil XG 85W-140
重型部件(後橋、終傳動或差速器)
SAE J2360 / API GF-5 頂級齒輪油